Faizullah, Khawaja, Dr. Muhammad Ayaz Ayaz, and Dr. Yahya Khan. “The National Axis in Children’s Poetry of Ahmad Shawqi and Muhammad Iqbal: المحور الوطني في شعر الأطفال عند أحمد شوقي ومحمد إقبال”. Al-Duhaa 5, no. 01 (March 15, 2024): 01–14. Accessed July 19, 2024. https://alduhaa.com/index.php/al-duhaa/article/view/243.