Faizullah, K. ., D. M. A. . Ayaz, and D. Y. Khan. “The National Axis in Children’s Poetry of Ahmad Shawqi and Muhammad Iqbal: المحور الوطني في شعر الأطفال عند أحمد شوقي ومحمد إقبال”. Al-Duhaa, vol. 5, no. 01, Mar. 2024, pp. 01-14, doi:10.51665/al-duhaa.005.01.0243.