Faizullah, K. ., Ayaz, D. M. A. . and Khan , D. Y. (2024) “The National Axis in Children’s Poetry of Ahmad Shawqi and Muhammad Iqbal: المحور الوطني في شعر الأطفال عند أحمد شوقي ومحمد إقبال”, Al-Duhaa, 5(01), pp. 01–14. doi: 10.51665/al-duhaa.005.01.0243.