Faizullah, Khawaja, Dr. Muhammad Ayaz Ayaz, and Dr. Yahya Khan. 2024. “The National Axis in Children’s Poetry of Ahmad Shawqi and Muhammad Iqbal: المحور الوطني في شعر الأطفال عند أحمد شوقي ومحمد إقبال”. Al-Duhaa 5 (01):01-14. https://doi.org/10.51665/al-duhaa.005.01.0243.