Faizullah, K. ., Ayaz, D. M. A. ., & Khan , D. Y. (2024). The National Axis in Children’s Poetry of Ahmad Shawqi and Muhammad Iqbal: المحور الوطني في شعر الأطفال عند أحمد شوقي ومحمد إقبال. Al-Duhaa, 5(01), 01–14. https://doi.org/10.51665/al-duhaa.005.01.0243