Farooq, M. U. ., Rehman, A. A. ., & Quraishi, M. I. (2022). حقوق نسواں اور تعمیر معاشرہ میں ان کا کردار: سیرت نبویہ کی روشنی میں تحقیقی جائزہ: Women rights and their role in building society: A Research Review in the Light of “Seerah”. Al-Duhaa, 2(02), 392–410. https://doi.org/10.51665/al-duhaa.002.02.0101