[1]
Faizullah, K. , Ayaz, D.M.A. and Khan , D.Y. 2024. The National Axis in Children’s Poetry of Ahmad Shawqi and Muhammad Iqbal: المحور الوطني في شعر الأطفال عند أحمد شوقي ومحمد إقبال. Al-Duhaa. 5, 01 (Mar. 2024), 01–14. DOI:https://doi.org/10.51665/al-duhaa.005.01.0243.